טופס בקשת רישום לתוכנית

הבקשה תשלח על ידי המורה המוביל של התוכנית בבית הספר.
יש לקרוא בעיון את תיאור התוכנית לפני ההרשמה.
ידוע לבית הספר כי ניתן לשתף בתוכנית שתי כיתות לכל היותר.

פרטים של המורה המוביל את התוכנית בבית הספר
בפתיחת השנה, על המורה המוביל להעביר את פרטי המורים המשתתפים בתוכנית בבית הספר
פרטים על בית הספר
פרטים של מנהל/ת בית הספר
השתתפות בית הספר בתוכנית כפופה לאישור המנהל או המנהלת
שאלה אחרונה
בקשתך נקלטה בהצלחה!
ברגעים אלה נשלח אליך מייל עם פרטים נוספים.
אחד הפריטים חסרים או שגויים.