גררו את שם הפעולה החקלאית והתאימו בינה לבין התמונה המתאימה לה.