ספרייה על ענן

פרקי הגות ויומן מתוך "קהילתנו" / זיו ליסון, המרכז ללימודי רוח, הספרייה הלאומית