ספרייה על ענן

את והב בסופה – עמוס קינן / ד"ר גדי פרודובסקי