ספרייה על ענן

הרהורים על שירת אלתרמן – נתן זך / שלומית גורדון, המרכז ללימודי רוח, הספרייה הלאומית