ספרייה על ענן

אהבה הפוכה – יהודה עמיחי / שובי הופמן, המרכז ללימודי רוח, הספרייה הלאומית