ספרייה על ענן

בואו להכיר ולחקור בספרייה הלאומית

פעילויות החינוך של הספרייה הלאומית מגיעות אליכם!
מגוונים את הלמידה מרחוק בפעילויות חווייתיות מקוונות ובמפגשים עם צוות ההדרכה של מחלקת חינוך.