מטמונים

בלוג ספרותי

התכנית בשיתוף מפמ"ר ספרות
ידיעה הסטורית שבועית למורים ולתמידים, מלווה בפעילות מתוקשבת ובהצעות לפעילות מאוצרות הספרייה הלאומית.