ימים אדומים

מה גרם לקבוצת חיילים בריטים לכתר את התיאטרון התל-אביבי"לי-לה-לו" ולפרוץ לאולם שבו התקיימה ההופעה? לא, לא הייתה זו פעולה שלאנשי המחתרת, כי אם המופע שהועלה בערב נעים של שנת 1945. על הבמה שרה שושנה דמאריאת הלהיט החדש"כלניות". השיר הצליח להלהיט את האווירה, והבריטים לא יכלו לסבול זאת. הם תפסו אותוכפוגע בשלטון המנדט, הורו לעצור את ההצגה מייד ואף הוציאו צו האוסר על השמעת השיר.רק כשהתברר שהשיר אינו מתייחס כלל לבריטים, אלא לפרחים ארץ ישראליים אדומים, בוטלהצו.

קוראים

הצנחנים הבריטים שצורפו עם תום מלחמת העולם השנייה לכוחהבריטי ששכן בארץ ישראל, כונו "כלניות" בפי יהודי היישוב בגלל הצבעהאדום של הכומתות שלהם, וכאשר ילדים היו שרים לעברם את השיר "כלניות",שבמקרה חובר בשנת הגעתם  לארץ, הם ראו בו שיר מחאה המבטא פגיעה וזלזול בכבודם.

ה"כלניות"השתייכו ליחידה מובחרת בצבא הבריטי שהשתתפה בכמה מהמבצעים הנועזים ביותר נגדהגרמנים במלחמת העולם השנייה, ובראשם הפלישה לנורְמַנְדי. לקראת סוף המלחמה ארגןהצבא הבריטי מחדש את כוחותיו במזרח התיכון, וחיילי היחידה נשלחו לארץ ישראל. ואולםעד מהרה הם מצאו עצמם מתמודדים עם ארגוני המחתרת ועם התקוממות היישוב היהודי כנגדהמנדט הבריטי.

הטלות עוצר, הצבת מחסומים, חיפושי נשק, מעצר שלאנשי המחתרות ומשימות שיטור היו השגרה המבצעית של ה"כלניות". פעילותם עוררה את זעמם של תושבי הארץ ואת התנגדותם, וההתנגשות הייתה בלתי נמנעת. חיילי יחידת ה"כלניות" היו השנואים ביותר מבין הכוחות הבריטיים שהיו בארץ, ועל אףהמחלוקת העזה באשר לאופי התגובה וההתנגדות לפעולותיהם, נאבקו בהם כל ארגוני המחתרת.

השינוי החד בתפקידי היחידה, ממלחמה באויב הנאצי למשימות שיטור נגד אוכלוסייה אזרחית, ומאבק יומיומי מתיש וחסר תכלית, היה מתסכל עדכדי כך שאחד ממפקדיה אמר: "השאלה הייתה מתי נצא משם,ולא אם נשאיר את המקום ליהודים או לערבים".

פועלים

"אין על מה לקנא בחייל הבריטי", כתב אלתרמן. "הוארתוק אל תפקיד שאינו בקלים[...] אין זה קל לו, לגרור יתומים ויולדת ולזחול נאבק עםאבות שכולים". בדבבד, כתב, יש לזכור שהחייל הוא נציג "אומהאשר לה ממשלה, מולדת ששלחַתּוּ בברכת הדגלים". ועד שהיהודים יהיו עצמאים במולדתם, עד שיהיואומה שיש לה ממשלה, לא ייתם המאבק ב"כלניות".

1. להאזין:

הקשיבו לשיר כלניות בביצועה של שושנה דמארי.

 

2. לקרוא

קיראו את הטקסט של אלרמן ...

מה משמעות הביטוי "רתוק"?

מדוע תפקידו של החייל הבריטי "אינו בקלים"?

 

3. לפרש:

מה כוונתו של אלתרמן במשפט: "אומה אשר לה ממשלה,מולדת ששלחתו בברכת הדגלים".

 

4. להסיק:

האם יש בשיר כלניות משהו שיכול היה להתפס כשיר מחאהנגד הבריטים?

 

5. ליצור:

הציעושלוש כתובות גראפיטי נגד הכלניות.