התקנון המלא:

מועד הגשת היצירות עד לתאריך כ"א בשבט, 13.01

התחרות מיועדת לתלמידים ותלמידות בכיתות ח'-י"ב

יש להגיש את היצירות בטופס הייעודי באתר

היצירה צריכה להתייחס באופן ישיר למשימת הכתיבה

היצירות יכבדו זכויות יוצרים. היצירה חייבת להיות יצירתו המקורית של התלמיד או התלמידה

לא ניתן להגיש יצירות שהוגשו לתחרות זאת לתחרות אחרת

הגשת היצירה כוללת אישור לפרסום היצירה תחת מגבלות זכויות יוצרים. במידה והיצירות שיוגשו לא יעמדו בכללי תקנון זה הן תיפסלנה