אוצר ירושלמי

המכביה הראשונה

גיא רענן, יאיר קליגמן, יובל פרידמן, עומר סחראי, עומר פלדמן, יהונתן פאר

בית ספר הניסויי ארגנטינה

מה הייתה מטרתה של המכבייה הראשונה? האם היה זה אירוע ספורט או דרך לעודד עלייה?

נקודת המוצא לחקר שלנו הייתה כתבת עיתון שמתארת את המכבייה הראשונה. רצינו לדעת אילו תחומי ספורט אפיינו את תחילת דרכו של הספורט היהודי וכן אם היו למכבייה מטרות ציוניות. הסרטון מציג ריאיון עם אחד המשתתפים במכבייה הראשונה — דמות שהמצאנו. השתמשנו במקורות מן התקופה בשביל להמחיש את חוויותיו של "הספורטאי שלנו" באירוע פורץ דרך זה.

תשע''ט- 2019

שם המורה:
ענג עמירם, מתניה מאלי
מנחה ספרייה:
אנדריי פשניצקי
מנחה קריאטייב:
ענבל בוסתן ושליו בן אליה

סרטונים נוספים: