רש"י ונכדו הרשב"ם

 

תלמידי רש"י המשיכו את מסורת פירושיו. נכיר את קשריו המיוחדים של רש"י עם נכדו הרשב"ם, פרשן מקרא שנודע כמי שסבר שיש לפרש את התורה תוך הצמדות לפשט הפסוקים.

מחקר, כתיבה והפקה: אודיה גולדשמידט-אלחדד

הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית

רש"י ונכדו הרשב"ם

תלמידי רש"י המשיכו את מסורת פירושיו. נכיר את קשריו המיוחדים של רש"י עם נכדו הרשב"ם, פרשן מקרא שנודע כמי שסבר שיש לפרש את התורה תוך הצמדות לפשט הפסוקים.