רש"י ומסעי הצלב

 

בשנים האחרונות לחייו של רש"י פרצו מאורעות תתנ"ו (1096) שהיו חלק ממסע הצלב הראשון. הפרעות הותירו את רישומים הקשה על רש"י. בפירושיו ניתן לזהות רמזים והתייחסויות לכך.

מחקר, כתיבה והפקה: אודיה גולדשמידט-אלחדד

הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית

רש"י ומסעי הצלב

בשנים האחרונות לחייו של רש"י פרצו מאורעות תתנ"ו (1096) שהיו חלק ממסע הצלב הראשון. הפרעות הותירו את רישומים הקשה על רש"י. בפירושיו ניתן לזהות רמזים והתייחסויות לכך.