רש"י ומעלת עם ישראל

 

בפירושיו רש"י מזכיר את מעלת עם ישראל ומדגיש את חשיבותו. ערכו של עם ישראל היה חשוב בעיניו כמו גם חיבתו של עם ישראל בעיני הקב"ה.

מחקר, כתיבה והפקה: אודיה גולדשמידט-אלחדד

הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית

רש"י ומעלת עם ישראל

בפירושיו רש"י מזכיר את מעלת עם ישראל ומדגיש את חשיבותו. ערכו של עם ישראל היה חשוב בעיניו כמו גם חיבתו של עם ישראל בעיני הקב"ה.