רש"י והתרגומים הארמיים

 

רש"י

פעמים רבות נעזר רש"י בפירושו בתרגומי המקרא לארמית. מה הם תרגומים הארמיים ומהי חשיבותם לפרשנות המקרא?

מחקר, כתיבה והפקה: אודיה גולדשמידט-אלחדד

הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית

רש"י והתרגומים הארמיים

פעמים רבות נעזר רש"י בפירושו בתרגומי המקרא לארמית. מה הם תרגומים הארמיים ומהי חשיבותם לפרשנות המקרא?