רש"י מלמד זכות על האבות

 

אחת התופעות הנפוצות בפירוש רש"י היא ציטוט דברי חז"ל מתוך המגוון העצום של דברי חז"ל. רש"י ליקט מתוכם חלקים נבחרים. בפירושים המתייחסים לאבות האומה ניתן להבחין בעיקרון מנחה: רש"י מקפיד לצטט מדרשים המלמדים זכות על האבות.

מחקר, כתיבה והפקה: אודיה גולדשמידט-אלחדד

הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית

רש"י מלמד זכות על האבות

אחת התופעות הנפוצות בפירוש רש"י היא ציטוט דברי חז"ל מתוך המגוון העצום של דברי חז"ל. רש"י ליקט מתוכם חלקים נבחרים. בפירושים המתייחסים לאבות האומה ניתן להבחין בעיקרון מנחה: רש"י מקפיד לצטט מדרשים המלמדים זכות על האבות.