פשט ודרש בפירוש רש"י

 

רש"י מעיד על עצמו שכוונתו לפרש את התנ"ך על ידי פשט ואגדה. פעמים רבות הוא מביא את שני הפירושים כשהם עומדים זה לצד זה.

מחקר, כתיבה והפקה: אודיה גולדשמידט-אלחדד

הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית

פשט ודרש בפירוש רש"י

רש"י מעיד על עצמו שכוונתו לפרש את התנ"ך על ידי פשט ואגדה. פעמים רבות הוא מביא את שני הפירושים כשהם עומדים זה לצד זה.