להגשת מועמדות
פרס הספרייה הלאומית למצוינות בהוראה על שם עזריאלי

טופס המלצה

למילוי על ידי הממליצים
הוראות למילוי הטופס:
אין אפשרות למלא את הטופס בחלקו ולשמור אותו. יש למלא את הטופס בפעם אחת מתחילתו ועד סופו.
אם ברצונך למלא את הטופס בשלבים, אנו ממליצים לכתוב את התשובות בוורד, ולבסוף להזין אותן בטופס המצ"ב.
לא ניתן לתקן או להוסיף פרטים לאחר שליחת הטופס.
פרטי המועמד/ת
ממליצ/ה ראשי/ת
כאן יש למלא את פרטיך האישיים
ממליצ/ה נוסף/ת
כאן יש למלא את פרטי הממליצ/ה הנוסף/ת
כללי
עבודה בתוך סביבה
תודה על מילוי הטופס.
אנו מזכירים שכעת יש לפנות למורה המעומד/ת ולבקש ממנו למלא ולשלוח את טופס הפרטים האישיים.
שליחת שני הטפסים היא חובה ובלעדיה לא נוכל להעמיד את המורה כמועמד/ת לפרס.
לטופס פרטים אישיים
אחד הפרטים חסרים. יש לעבור על הטופס ולוודא שכל שדות החובה מלאים.