רוצה ללמוד בטכניון? כדאי לדעת גרמנית

רוצה ללמוד בטכניון? כדאי לדעת גרמנית

עברית או גרמנית? מה תהיה שפת הדיבורבטכניון? חברת "עזרה של יהודי גרמניה", שניסתה לקדם את התרבות הגרמניתבקרב יהודים מחוץ לגרמניה החליטה שבטכניון (שנקרא אז טכניקום) ילמדו בגרמנית.ההחלטה הובילה למאבק קשה, עד שבסופו חברת "עזרה" חזרה מההחלטה. כמה שניםמאוחר יותר ממשלת המנדט הבריטי קבעה שעברית היא השפה הרשמית של ארץ ישראל יחד עםהאנגלית והערבית.
בתקופה האחרונה, יחד עם ההתקדמות הטכנולוגית, עולה שוב הסוגיה של השימוש בשפההעברית, והאקדמיה ללשון עברית מציעה חלופות עבריות למילים לועזיות מוכרות לנו.
לפניכם "משחק זיכרון". התאימו בין זוגות קלפים כך שקלף אחד מציג אתהמילה הלועזית והקלף השני את המילה בעברית.

<iframesrc="https://h5p.org/h5p/embed/725007" width="100%"height="850" frameborder="0"allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://h5p.org/sites/all/modules/h5p/library/js/h5p-resizer.js"charset="UTF-8"></script>

שתפו:
שתפו:
שתפו:
הצצה לאוצרות הספרייה הלאומית