אוסף האפמרה - הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997002628610405171
הדימויים מתוך:
התכנית בשיתוף מפמ"ר תרבות יהודית-ישראלית, משרד החינוך
כתיבה והפקה: טל ויצמן רפאל
החלון הבא
אילן רמון – האיש שנגע בשמיים
החלון הקודם
לאה גולדברג: הילדה שהפכה למשוררת

<iframe width="452" height="452" data-original-width="452" data-original-height="452" src="https://www.thinglink.com/card/1536431278809677827" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

ט"ו בשבט: צא לנוף, אך אל תקטוף

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

<iframe width="452" height="452" data-original-width="452" data-original-height="452" src="https://www.thinglink.com/card/1536431278809677827" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

בט"ו בשבט, בדיוק באמצע חודש שבט, חל ראש השנה לאילנות. בזמן הזה העצים מתחילים ללבלב, וריחה של פריחת האביב נישא באוויר. בט"ו בשבט נוהגים לטעת עצים וליהנות ממנעמי הטבע.

בחלון זה בחרנו להתמקד בשמירה על פרחים מוגנים. כיום מדובר בעניין מובן מאליו, אך בעבר זה לא היה כך. אחד מהבולטים במאבק על שימור פרחי הבר היה עזריה אלון. הוא היה ממייסדי החברה להגנת הטבע ופעל רבות למען הצומח והחי במדינת ישראל. בספרייה הלאומית מופקד "ארכיון עזריה אלון", מאגר של מסמכים ותצלומים ישנים הקשורים לפעילותו.  

באמצעות הכְּרזה שלפנינו נשוב אחורה, לתחילת שנות ה-70 של המאה שעברה, וניזכר בימים שבהם קטיפת פרחים הייתה נוהג נפוץ. לאיזה נזק הדבר גרם? ובזכות מי, בסופו של דבר, התחולל השינוי? לחצו על הלחצנים וגלו.

תגיות:
לוח שנה יהודי-ישראלי
התוכנית בשיתוף פעולה עם מפמ"ר תרבות יהודית ישראלית.
בכל שבוע נפתח חלון למושג או אירוע הקשור לתוכנית הלימודים.
חלונות
אוסף האפמרה - הספרייה הלאומית. מספר מערכת: 997002628610405171
כתיבה והפקה: טל וייצמן רפאל